دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
صفحه اصلی > ویژه نامه های همایش >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
دانلود > آرشیو ویژه نامه همایش
   
برنامه ها

  پنجمین همایش کتاب سال حوزه - 1382  - 6/844 مگابايت

  نمايش : 434  -  دانلود : 580


...

  هفدهمین همایش کتاب سال حوزه - 1394  - 7/157 مگابايت

  نمايش : 467  -  دانلود : 576


...

  پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه - 1392  - 2/663 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 410  -  دانلود : 566


...

  دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه - 1389  - 7/529 مگابايت

  نمايش : 411  -  دانلود : 561


...

  ششمین همایش کتاب سال حوزه - 1383  - 10/492 مگابايت

  نمايش : 406  -  دانلود : 558


...

  دومین همایش کتاب سال حوزه - 1379  - 6/886 مگابايت

  نمايش : 399  -  دانلود : 551


...

  سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه - 1390  - 2/712 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 419  -  دانلود : 549


...

  چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه - 1391  - 3/652 مگابايت

  نمايش : 409  -  دانلود : 538


...

  سومین همایش کتاب سال حوزه - 1380  - 6/736 مگابايت

  نمايش : 404  -  دانلود : 536


...

  شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه - 1393  - 3 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 534


...

  هفتمین همایش کتاب سال حوزه - 1384  - 16/413 مگابايت

  نمايش : 408  -  دانلود : 523


...

  هشتمین همایش کتاب سال حوزه - 1385  - 8/966 مگابايت

  نمايش : 402  -  دانلود : 518


...

  ویژه نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه 1395  - 6 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 400  -  دانلود : 421


...

  ویژه نامه نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه   - 11 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 147  -  دانلود : 100


...

تماس با ما:

همایش کتاب سال حوزه:

با توجه به آغاز جلسات ارزیابی آثار رسیده به

دبیرخانه همایش و جشنواره مقالات علمی حوزه
تا پایان شهریور 97 در:
بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری، ساختمان سابق مرکز مدیریت حوزه، طبقه همکف
 مستقر است.
تلفن مستقیم: 32914558
26 – 32935923 (داخلی 282 و 283 و 286)

khowzeh(@)gmail.com

khowzeh2(@)gmail.com

پیامک: 100007020

کانال ایتا و سروش: @khowzeh
مدیر اجرایی همایش‌ها(ایتا و سروش) : @ketabehowzeh

 

بازديدکنندگان امروز :1764